Disclaimer

Cliënten dienen toestemming te geven om persoonlijke en medische gegevens én de antwoorden op de vragenlijsten en vragen tijdens consulten op te laten nemen in de database van Passend Eten.

De voedingsmethode van Passend eten is een initiatief van de cliënt zelf. Passend Eten beloofd geen genezing, maar brengt een advies uit over leef- en eetpatronen, om te proberen of klachten verminderd kunnen worden.

Er kunnen geen rechten ontleend worden uit resultaten die bij andere cliënten behaald zijn.

Passen Eten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gezondheid van haar cliënten. Client aanvaart met de behandelovereenkomst dat deze zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar voeding. Adviezen die gegeven worden zijn adviezen en geen verplichtingen. Cliënt is en blijft verantwoordelijk voor de eigen gezondheid.

Passend Eten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade als gevolg van het gebruik van of ongewenste reacties op bepaalde voedingstoffen.

Passend Eten verplicht niemand om bepaalde voedingstoffen te nemen, maar geeft advies. Resultaten kunnen variëren van persoon tot persoon en kunnen niet vooraf ingeschat worden.

Passend Eten kan niet aansprakelijk gesteld worden indien cliënt een allergie voor een bepaald voedingsmiddel heeft. Dit kan Passend Eten niet weten en het is client zijn/haar eigen verantwoordelijkheid om deze niet te nemen. Indien een allergische reactie zich voordoet, kan Passend Eten hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.

Passend eten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor cliënten, maar zeker niet voor personen die op eigen initiatief uit horen zeggen van anderen deze voedingsmethode gaan proberen. Nadelige gevolgen van eigen initiatief kunnen optreden indien men niet getest is en geen Passend advies heeft gevraagd voor de eigen specifieke casus.

Passend Eten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor wijziging van medicatie van cliënten. Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met de eigen arts of apotheker gewijzigd of gestopt worden. Bij twijfel dient de cliënt direct contact op te nemen met de eigen arts, specialist of apotheker.  

Passend Eten kan niet gehouden worden aan restitutie van facturen bij uitblijven van resultaat of omdat de consulten van Passend Eten niet vergoed worden door een zorgverzekeraar. Cliënten zijn op de hoogte door het tekenen van de behandelovereenkomst dat consulten van Passend Eten niet vergoed worden door de zorgverzekeraar.

Passend Eten kan niet gehouden zijn tot betalen van de kosten van een DNA-test. Client weet dat de DNA-test alleen kan worden afgenomen indien de eigen arts of specialist hiervoor toestemming geeft, en dat de kosten hiervoor in ieder geval ten laste komen van de eigen bijdrage van de zorgverzekering. Passend Eten heeft nog niet gehoord dat de DNA-test niet vergoed wordt door de zorgverzekering. Om zeker te weten of een DNA-test vergoedt wordt, dient cliënt zelfcontact opnemen met de eigen zorgverzekering.